Bài tập 2 trang 183 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 183 sách GK Địa lớp 7

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

Gợi ý trả lời bài 2

Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong cốc hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới, vì:

  • Có chính sách kinh tế chung.
  • Sử dụng đồng tiền chung. (đồng ơ - rô)
  • Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 183 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ