ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 183 SGK Địa lý 7

Giải bài 2 tr 183 sách GK Địa lớp 7

Tại sao nói Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

Liên minh châu Âu là hình thức liên minh cao nhất trong cốc hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giới, vì:

  • Có chính sách kinh tế chung.
  • Sử dụng đồng tiền chung. (đồng ơ - rô)
  • Tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ, vốn.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 183 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1