YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 183 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 183 sách GK Địa lớp 7

Hãy tính toán để hoàn thành bảng số liệu sau đây:

Liên minh Châu Âu (năm 2001)

Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) GDP (tỉ USD) GDP bình quân đầu người (USD / người)
3243600 378 ? 7885 ?
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Diện tích (km2) Dân số (triệu người) Mật độ dân số (người/km2) GDP (tỉ USD) GDP bình quân đầu người (USD / người)
3243600 378 116,5 7885 20859,7

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 183 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF