RANDOM
VIDEO

Bài tập 1 trang 38 SGK Địa lý 7

Giải bài 1 tr 38 sách GK Địa lớp 7

Nêu những nguyên nhân dẫn đến các làn sóng di dân ở đới nóng.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Nhóm nguyên nhân tích cực và tiêu cực:

  • Tích cực (có tác động tốt đến kinh tế - xã hội): di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ở vùng núi hay vùng ven biển.
  • Tiêu cực (tác động xấu đến kinh tế - xã hội): nông dân di cư tự do vào đô thị tìm kiếm việc làm, di dân tị nạn (do hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt).

Nhóm các nguyên nhân tự nhiên và nguyên nhân xã hội:

  • Nguyên nhân tự nhiên: thiên tai, hạn hán.
  • Nguyên nhân xã hội: xung đột, chiến tranh, đói nghèo,

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 38 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1