YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào lược đồ “Phân bố các siêu đô thị ở đới nóng”, em hãy lựa chọn và điền tên các siêu đô thị đó vào bảng dưới đây:

Tên đô thị Thuộc châu Tên đô thị Thuộc châu
................. ................. ................. .................

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Tên đô thị Thuộc châu Tên đô thị Thuộc châu

Mêhicô Xiti

Xao Paolô

Riô Đê Gianêrô

La Gốt

Cairô

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Mỹ

Châu Phi

Châu Phi

Đêli

Carasi

Mumbai

Đaca

Côngcata

Manila

Giacacta

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

Châu Á

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 11 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON