YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 38 SGK Địa lý 7

Giải bài 3 tr 38 sách GK Địa lớp 7

Dựa vào hình 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nam Mĩ có tỉ lệ dân số đô thị cao nhất (79%).

Tốc độ đô thị hóa của các châu lục và khu vực (năm 2001 so với năm 1950): Châu Á: 146,6%, Châu Âu: 30,4%, Châu Phi: 120%, Bắc Mĩ: 17,2%, Nam Mĩ: 92,7%.

So sánh tốc độ đô thị hóa giữa các châu lục và khu vực:

  • Châu Á có tốc độ đô thị hóa cao nhất
  • Bắc Mĩ có tốc độ đô thị hóa thấp nhất

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 38 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON