ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 44, 45 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1