• Câu hỏi:

  Dân tộc chủ yếu ở Cao Bằng là dân tộc nào? Chiếm bao nhiêu %

  • A. Tày 42,5%
  • B. Nùng 32,8%
  • C. Dao 32,8%
  • D. Mông 42,5%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC