YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 136 SGK Địa lý 12

Giải bài 3 tr 136 sách GK Địa lớp 12

Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính và ngành viễn thông ở nước ta.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết câu 3

Ngành bưu chính:

  • Đặc điểm nổi bật là có tính phục vụ cao, mạng lưới rộng khắp.
  • Mạng lưới phân bố chưa hợp lí, công nghệ nhìn chung còn lạc hậu, quy trình nghiệp vụ ở hầu hết các địa phương vẫn mang tính thủ công, thiếu lao động có trình độ cao.

Ngành viễn thông:

  • Tốc độ phát triển nhanh vượt bậc.
  • Đón đầu được các thành tựu kĩ thuật hiện đại.
  • Mạng lưới viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 136 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON