YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24 về Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Số lao động trên một đơn vị diện tích.
  • B. Số dân cư trú , sinh sống trên một đơn vị diện tích.
  • C. Số dân trên tổng diện tích lanh thổ  
  • D. Số dân trên diện tích đất cư trú.
  • A. Quần cư tập trung và quần cư riêng lẻ.
  • B. Quần cư nông thôn và quần cư thành thị.
  • C. Quần cư cố định và quần cư tạm thời.
  • D. Quần cư tự giác và quần cư tự phát.
  • A. Các điểm dân cư nông thôn nằm phân tán theo không gian  
  • B. Có chức năng san xuất phi nông nghiệp.
  • C. Quy mô dân số đông.
  • D. Mức độ tập trung dân số cao.
  • A. Các điểm dân cư nằm phân tán theo không gian.
  • B. Có chức năng sản xuất nông nghiệp.
  • C. Xuất hiện sớm.
  • D. Mức độ tập trung dân số cao.
  • A. Dân cư phân bố rất đều giữa các khu vực.
  • B. Khu vực Đông Á có mật độ dân số lớn nhất.
  • C. Phân bố dân cư không đều trong không gian.
  • D. Châu Phi có mật độ dân số cao nhất thế giới.

 

YOMEDIA