ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24 Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 24 về Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1