ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Sự phân bố dân cưvà Các loại hình quần cư và đô thị hóa - Địa lý 10

Sau khi học xong bài Địa lý 10 Bài 24​​​​​ Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (45 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1