YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây đúng?

  Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của 

  • A. Quá trình đô thị hóa.
  • B. Sự phân bố dân cư không hợp lí.
  • C. Mức sống giảm xuống. 
  • D. Số dân nông thôn giảm đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Qua bảng số liệu, ta thấy dân số thành thị đang có xu hướng tăng lên mạnh mẽ (tăng thêm 40,4%) và tỉ trọng dân số nông thôn giảm xuống mạnh (giảm 40,4%). Dân số thành thị tăng là một trong những đặc điểm của quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON