YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là 

  • A. Đô thị.  
  • B. Sự phân bố dân cư.
  • C. Lãnh thổ.      
  • D. Cơ cấu dân số.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu xã hội được gọi là sự phân bố dân cư.

  Giải thích: Mục I, SGK/93 địa lí 10 cơ bản.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143501

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON