YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai loại hình quần cư chủ yếu là 

  • A. Quần cư tập trung và quần cư riêng lẻ.
  • B. Quần cư nông thôn và quần cư thành thị.
  • C. Quần cư cố định và quần cư tạm thời. 
  • D. Quần cư tự giác và quần cư tự phát.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Hai loại hình quần cư chủ yếu là quần cư nông thôn và quần cư thành thị.

  Giải thích: Mục II, SGK/94 địa lí 10 cơ bản.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON