YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  Khu vực Mật độ dân số Khu vực Mật độ dân số
  Bắc Phi 28,8 Đông Á 139,5
  Đông Phi 59,2 Đông Nam Á 145,9
  Nam Phi 23,6 Tây Á 53,5
  Tây Phi 58,3 Trung – Nam Á 183,0
  Trung Phi 23,4 Bắc – Âu 60,1
  Bắc Mĩ 19,2 Đông Âu 16,2
  Ca – ri – bê 191,2 Nam Âu 117,7
  Nam Mĩ 24,0 Tây Âu 175,9
  Trung Mĩ 70,4 Châu Đại Dương 4,6

  Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư trên thế giới? 

  • A. Đại bộ phận dân số sống ở châu Á.
  • B. Dân số châu Á lại có chiều hướng giảm.
  • C. Giai đoạn 1650 – 2015, dân số châu Á tăng được 6 triệu người. 
  • D. Giai đoạn 1750 – 1850, dân số châu Á đã giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

  - Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều theo không gian.

  - Mật độ dân số cao nhất ở Tây Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung – Nam Á với mật độ dân số trên 100 người/km2.

  - Mật độ dân số thấp ở châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Trung – Nam Phi, Nam Mỹ,… với mật độ dân số dưới 50 người/km2.

  - Đại bộ phận dân cư sống ở châu Á (Đông Á, Đông Nam Á, Nam – Trung Á,…) và thưa ở châu Đại Dương, châu Phi.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143500

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON