YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là 

  • A. Khí hậu.
  • B. Đất đai.
  • C. Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
  • D. Nguồn nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Nhân tố quyết định nhất tới sự phân bố dân cư là trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 

  Giải thích: Mục I, SGK/94 địa lí 10 cơ bản.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 143502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON