• Câu hỏi:

  Mật độ dân số là

  • A. Số lao động trên một đơn vị diện tích.
  • B. Số dân cư trú , sinh sống trên một đơn vị diện tích.
  • C. Số dân trên tổng diện tích lanh thổ  
  • D. Số dân trên diện tích đất cư trú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC