YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Mật độ dân số là

  • A. Số lao động trên một đơn vị diện tích.
  • B. Số dân cư trú , sinh sống trên một đơn vị diện tích.
  • C. Số dân trên tổng diện tích lanh thổ
  • D. Số dân trên diện tích đất cư trú.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mật độ dân số là số dân cư trú, sinh sống trên một đơn vị diện tích.

  → Đáp án: B

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 15117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON