ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 10

Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 10

Sinh vật không thể xâm nhập và tồn tại ở tầng ô dôn vì

A. tầng này hấp thụ tia tử ngoại, sẽ huỷ diệt sinh vật.

B. tầng này có không khí rất đậm đặc.

C. tầng này có nhiệt độ rất cao, sinh vật không thể sống được.

D. tầng này có không khí rất loãng, chủ yếu là hêli và hiđrô. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Sinh vật không thể xâm nhập và tồn tại ở tầng ô dôn vì: Sinh vật không thể xâm nhập vào tầng ô-dôn, vì ô-dôn hấp thụ tia từ ngoại, ngăn chặn không cho tia tử ngoại đi tới bề mặt đất. Tầng ô-dôn như một tấm áo giáp che chở cho sinh vật trên Trái Đất không bị hủy diệt.

Chọn: A

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 49 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1