ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 2 trang 49 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 49 SBT Địa lí 10

Giới hạn phía trên của sinh quyển là

A. nơi tiếp giáp lớp ô dôn của khí quyển (22km).

B. đỉnh của tầng đối lưu (ở xích đạo là 16km, ở cực khoảng 8km).

C. đỉnh của tầng bình lưu (50km).

D. đỉnh của tầng giữa (80km). 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Giới hạn phía trên của sinh quyển là nơi tiếp giáp lớp ô dôn của khí quyển (22km).

Chọn: A

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 49 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1