ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 10 trang 51 SBT Địa lí 10

Bài tập 10 trang 51 SBT Địa lí 10

Ảnh hưởng rõ rệt nhất của con người đối với sự phân bố sinh vật thể hiện ở việc

A. mở rộng hoặc thu hẹp diện tích rừng trên bề mặt trái đất.

B. di chuyển giống cây trồng, vật nuôi từ nơi này tới nơi khác.

C. làm tuyệt chủng một số loài động thực vật.

D. tạo ra một số loài động, thực vật mới trong quá trình lai tạo. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 
 

Con người có ảnh hưởng lớn đối với sự phân bố sinh vật. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc làm thay đổi phạm vi phân bố nhiều loại cây trồng, vật nuôi.

Chọn: B

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 51 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1