ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 1 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 10

Em hãy điền các nội dung thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng ................ km

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng ............... km

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng ................. km 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

* Giới hạn phía trên của sinh quyển ở độ cao khoảng 22 km

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển tại đáy đại dương ở độ sâu khoảng 11 km

* Giới hạn phía dưới của sinh quyển ở lục địa xuống tới đáy lớp vỏ phong hóa ở độ sâu khoảng 60 m

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1