Đề trắc nghiệm HKI môn Công Nghệ 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

90 phút 25 câu 178 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (25 câu):