AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hệ số phẩm chất của cuộn cảm có L= \(1/\pi \)(H); r = 5\(\Omega \) đối với dòng điện có tần số 1000Hz là :

  • A. 20.     
  • B. 40.         
  • C. 200.        
  • D. 400

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>