RANDOM
 • Câu hỏi:

  Mạch điều khiển tín hiệu là mạch điện tử có chức năng thay đổi …... ...của các …………

  • A. tín hiệu - tần số       
  • B. biên độ - tần số         
  • C. trạng thái – tín hiệu          
  • D. đối tượng - tín hiệu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA