YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc chung để thiết kế mạch điện tử đơn giản là:

  • A. Bám sát và đáp ứng yêu cầu thiết kế.
  • B. Mạch thiết kế đơn giản,tin cậy và thuận tiện khi lắp đặt,vận hành,sửa chữa.
  • C. Hoạt động ổn định,chính xác và linh kiện có sẵn trên thị trường.
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20056

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA