AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung kháng của tụ điện có điện dung C=\(\frac{{{{2.10}^{^{ - 4}}}}}{\pi }(F)\)  khi mắc vào mạch điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 100 V , tần số 50 Hz là :

  • A. 200 (W)         
  • B. 50 (W)        
  • C. 20 (W) 
  • D.  5(W) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>