Đề thi thử THPT QG năm 2018 - Lịch Sử THPT Hàm Long Thanh Hóa

50 phút 40 câu 284 thi

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):