YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu ba chương trình kinh tế: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được đề ra trong Đại hội nào của Đảng?

  • A. Đại hội V.
  • B. Đại hội VII.
  • C. Đại hội IV.
  • D. Đại hội VI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk trang 210.

  Cách giải:

  Đại hội VI (12-1986) đã xác định mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA