AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là

  • A. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
  • B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (18-6-1919).
  • C. Đọc luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920).
  • D. Bỏ phiếu tán thành và gia nhập Quốc tế III và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp: Sgk trang 81, suy luận.

  Cách giải:

  Ngày 25-12-1920, Nguyễn Ái Quốc đứng về đa số đại biểu Đại hội bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã trở thành đảng viên cộng sản.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>