Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử 10 năm học 2016-2017

90 phút 20 câu 61 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):