• Câu hỏi:

  Đạo Hinđu ở Ấn Độ ra đời và phát triển chủ yếu thờ 3 vị thần chính:

  • A. Thần Sáng tạo, Thần thiện, Thần ác
  • B. Thần núi, Thần thiện, Thần ác
  • C. Thần lửa, Thần núi, Thần Siva
  • D. Thần Siva, Thần Visnu, Thần Brama

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC