• Câu hỏi:

  Lãnh địa phong kiến Tây Âu ra đời vào thời gian nào?

  • A. Giữa thế kỷ X
  • B. Giữa thế kỷ IX
  • C. Giữa thế kỷ XI 
  • D. Giữa thế kỷ VIII

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC