AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bốn phát minh quan trọng mà Trung Quốc đóng góp cho nền khoa học thế giới là:

  • A. Giấy, kĩ thuật in, đóng thuyền, thuốc súng
  • B. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, dệt.
  • C. Giấy, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng
  • D. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, đại bác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>