YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực dân phương Tây nào đầu tiên xâm lược Ấn Độ?

  • A. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha
  • B. Bồ Đào Nha và Anh
  • C. Tây Ban Nha và Anh
  • D. Bồ Đào Nha và Đức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 17710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA