AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Địa bàn sinh sống ban đầu của cư dân Campuchia ở đâu?

  • A. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Nam
  • B. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Công
  • C. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn hạ lưu sông Mê Công
  • D. Trên cao nguyên Cò Rạt và mạn hạ lưu sông Mê Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>