AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công cuộc thống nhất đất nước của Tần Thuỷ Hoàng đã

  • A. Chấm dứt thời kỳ chiến tranh, loạn lạc ở Trung Quốc.
  • B. Tạo điều kiện xác lập chế độ phong kiến
  • C. Tập trung quyền hành vào tay nhà vua
  • D. Hai câu A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>