YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chế độ “quân điền” ở Trung Quốc thời Đường có ý nghĩa là:

  • A. Lấy ruộng đất của quan lại, địa chủ chia cho nông dân.
  • B. Lấy ruộng đất của nhà giàu chia cho nông dân nghèo.
  • C. Lấy ruộng tịch điền chia cho nông dân.
  • D. Lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 17702

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON