AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào triều đại nào?

  • A. Thời Hán                          
  • B. Thời Đường
  • C. Thời Tống
  • D. Thời Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>