Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 7 năm học 2016-2017

90 phút 15 câu 78 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu):