• Câu hỏi:

  Hành vi nào dưới đây thể hiện sự đoàn kết, tương trợ?

  • A. Không giúp bạn chép bài cho bạn khi bạn bị ốm
  • B. Làm bài tập hộ bạn
  • C. Cho bạn chép bài để bạn cùng được điểm cao như mình
  • D. Giảng cho bạn bài tập khó ở nhà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC