YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để xây dựng gia đình văn hóa mỗi người cần

  • A. Sống lành mạnh, sinh hoạt giản dị
  • B. Không quan tâm giáo dục con
  • C. Vợ chồng bất hòa, không chung thủy
  • D. Lối sống thực dụng, quan niệm lạc hậu 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20275

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA