AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người

  • A. Quan tâm giúp đỡ những người đã giúp đỡ mình, còn những người khác thì không quan tâm
  • B. Giúp đỡ người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn
  • C. Thờ ơ khi người khác đau khổ hay gặp hoạn nạn
  • D. Không tham gia các hoạt động từ thiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>