YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ nào nói về đoàn kết, tương trợ ?

  • A. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  • B. Đồng cam cộng khổ 
  • C. Cây có cội, nước có nguồn
  • D. Lời chào cao hơn mâm cổ 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20277

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON