• Câu hỏi:

  Ý kiến nào dưới đây là đúng về lòng tự trong?

  • A. Tự trọng là giấu những điều mà mình yếu
  • B. Tự trong là luôn đề cao cá nhân mình trước mọi người
  • C. Tự trong là từ chối sự giúp đỡ của người khác, kể cả bạn bè và người thân
  • D. Tự Trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC