AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ , ca dao nào không nói về tính tự trọng ?

  • A. Áo rách cốt cách người thương
  • B. Ăn có mời, làm có khiến
  • C. Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn
  • D. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>