YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu tục ngữ , ca dao nào không nói về tính tự trọng ?

  • A. Áo rách cốt cách người thương
  • B. Ăn có mời, làm có khiến
  • C. Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn
  • D. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON