AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện nào là không tôn sư trọng đạo?

  • A. Tình cảm, thái độ làm vui lòng thầy cô 
  • B. Hành động đền ơn, đáp nghĩa
  • C. Vò nát bài kiểm tra, ném vào ngăn bàn khi bị điểm kém  
  • D. Chăm học, vâng lời thầy cô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>