Đề thi HK1 môn Toán 11 Trường THPT Chuyên ĐHSP - Hà Nội năm 2017 - 2018

90 phút 20 câu 28 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu):