• Câu hỏi:

  Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai d = -2

  • A. -21
  • B. 23
  • C. -17
  • D. -19

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo đề bài, ta có: \({u_{11}} = {u_1} + \left( {11 - 1} \right)d = 3 + \left( {11 - 1} \right).\left( { - 2} \right) =  - 17\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC