AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD, (AD//BC). Gọi M là trung điểm của CD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MSB) và (SAC) là:

  • A. SP (P là giao điểm của ABCD).
  • B. SO (O là giao điểm của ACBD)
  • C. SJ (J là giao điểm của AMBD)
  • D.  SI (I là giao điểm của ACBM)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong (ABCD), gọi I là giao điểm của ACBM

  Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}
  I \in AC \subset \left( {SAC} \right)\\
  I \in BM \subset \left( {SBM} \right)
  \end{array} \right. \Rightarrow I \in \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBM} \right)\)

  mà \(S \in \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBM} \right) \Rightarrow \left( {SAC} \right) \cap \left( {SBM} \right) = SI\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>