AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số được thành lập từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

  • A. 59
  • B. \(C_9^5\)
  • C. \(A_9^5\)
  • D. 95

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Giả sử số đó là \(\overline {{a_1}{a_2}{a_3}{a_4}{a_5}} ,{a_i} \in \left\{ {1;2;3;...;9} \right\},i = \overline {1,5} \). Khi đó:

  Các số ai đều có 9 cách chọn,\(\forall i = \overline {1,5} \) 

  => Lập được tất cả 95 số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA