• Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Các điểm I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD. M là trung điểm CD. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

  • A. IJ // (SCD)
  • B. IJ // (SBD)
  • C. IJ // (SBC)
  • D. IJ // (SBM)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AD. Khi đó, do I, J lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD nên \(\frac{{SJ}}{{SF}} = \frac{{SI}}{{SE}} = \frac{2}{3} \Rightarrow IJ//EF\) 

  Mà EF // BD (vì EF là đường trung bình của \(\Delta ABD\))  \( \Rightarrow IJ//BD \Rightarrow IJ//\left( {SBD} \right)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC